Hoppa till innehållet

Frågor och svar

F: Varför har Flokk inte den europeiska miljömärkningen EU Ecolabel?

Svar: EU Ecolabel har certifierat ett brett utbud av produkter men har ingen gruppcertifiering för kategorin arbetsstolar. Etiketten gäller enbart användning av trä och textilier i möbler. Företag betalar stora summor för att certifiera sina produkter och kan kvalificera sig för EU Ecolabel enbart genom att använda miljövänligt papper i sina skrivare. När de har kvalificerat sig för denna märkning kan de visa den på sina webbplatser och låtsas att den även gäller produkterna. Detta kallas "grönmålning" och syftet är att lura kunden. Vi väljer att vara helt öppna med alla delar av vår verksamhet, eftersom samtliga påverkar miljön.


F: Vilka produkter har vilken certifiering?

S: För HÅG

Hela sortimentet: 14025 EPD, GREENGUARD

HÅG Futu
HÅG Futu har erhållit norska designrådets utmärkelse för hållbarhet. Bland kriterierna för denna utmärkelse finns utveckling av en produkt eller lösning med omfattande miljöegenskaper ur livscykelperspektiv.

HÅG Capisco
Den nordiska miljömärkningen Svanen: HÅG Capisco är återvinningsbar till 95 procent och tillverkas av 43 procent återvunnet material.

S: För RH

14025 EPD: RH Activ, RH Extend, RH Logic 400 och RH Mereo
GREENGUARD: RH Activ, RH Extend, RH Logic 400, RH Mereo och RH Support


F: Om ni har produkter som överträffar kriterierna för de nationella certifieringarna, varför skaffar ni då inte alla certifieringar?

S: (För alla produkter)
Vi anser att det är viktigt att fokusera på de största internationella certifieringarna. Det finns ett stort antal certifieringssystem och många av dem täcker samma aspekter. Vår 5/3-princip täcker alla områden som tillämpas internationellt, så varför inte hålla det enkelt


F: Vad är Greenguard Indoor Air Quality-certifieringen?

Svar: Greenguard Environmental Institute (GEI) grundades 2001 i syfte att förbättra människors hälsa och livskvalitet genom att förbättra kvaliteten på inomhusluften och minska exponeringen för kemikalier och andra föroreningar. Greenguard Indoor Air Quality Certification Program garanterar att produkter som utformats för användning i kontorsmiljöer uppfyller stränga gränsvärden för utsläpp av kemikalier, vilket bidrar till sundare inomhusmiljöer. Produkterna testas i oberoende laboratorier med avseende på utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) och andra enskilda substanser som formaldehyd.
 

F: Ni påstår att era produkter överstiger kraven i Cradle to Cradle-standarden. Varför har ni då inte denna certifiering?

Svar: "Tre huvudområden kontrolleras för denna märkning:

  1. Materialkemi – vilka kemikalier används i materialen? Är de specificerade? Är detta de säkraste tillgängliga alternativen?
  2. Demontering – kan produkten demonteras i slutet av livscykeln? Kan den återvinnas?
  3. Återvinning – används återvunna material i produkten?
     

Detta är två av våra fem fokusområden när det gäller att bidra till en bättre miljö. Denna certifiering omfattar dock inte energiförbrukning vid transport och bearbetning. Eftersom Flokk tar hänsyn till dessa aspekter använder vi uttrycket "beyond cradle to cradle”.
 

EPD? Varför använder ni denna okända certifiering?

Svar: Vi anser att ISO 14025-EPD kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för standardisering av produkter när det gäller miljökriterier. Att kunna spåra den effekt en produkt har på miljön har visat sig vara en mycket viktig faktor i vårt arbete. HÅG var den första tillverkaren i världen som hade miljöproduktbeskrivningar (EPD) för alla sina produkter år 2004. Snacka går ju, men om man inte kan visa upp fakta som styrker påståendena är det inte värt mycket...


F: Går det att klassificera de olika certifikaten?

Svar: Nej, men genom att undersöka kriterierna för varje certifikat är det lätt att se hur olika miljöaspekter påverkas.


F: Går det att klassificera ett företags miljöresultat baserat på dessa certifikat?

Svar: Ja, vi anser att när de angivna standarderna uppfylls så kan ett företag mätas mycket noggrant med avseende på samtliga aspekter som känns viktiga för valet av produkt. Kriterierna i de olika standarderna är enkla och tydliga och vi är helt öppna med våra resultat. Företag som har något att dölja brukar oftast göra det.

 

Produkten har lagts till