Hoppa till innehållet

Scandinavian Business Seating får Möbelfakta

2013-09-01

Scandinavian Business Seating erhåller flera prestigefulla märkningar av Möbelfakta och företaget har därmed så många som 14 produktserier, däribland RH Logic 300/400, HÅG Capisco och RBM U-Connect bord, som alla uppfyller och godkänns enligt Möbelfaktas kravspecificering.

Möbelfakta speglar omvärldens krav med ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem som därmed blir synonymt med professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren.

För att föräras med Möbelfaktas triangelformade märke ska möbeln leva upp till högt ställda krav på allt från funktion och säkerhet till miljöaspekter och etiska krav i produktionen. När man har deklarerats och godkänts betyder det att man uppfyller de tre kravområden som är specifika för Möbelfakta och som även ingår i de tre olika färgerna i trianglarna i Möbelfaktas logotype;

- Blå står för kvalitet. Möblerna lever upp till internationella tekniska krav och standarder.

- Grön står för miljö. Tillverkningen är miljöanpassad i alla led, från råvara till färdig möbel. Miljökraven utgår från kriterier som kommer ifrån Miljöstyrrådet; www.msr.se

- Gul står för socialt ansvar och betyder att alla parter i produktionskedjan förbinder sig till att följa FN:s direktiv "The Global Compact" - tio principer om etiskt företagande som i sin tur har sin utgångspunkt i FN:s "Code of Conduct" (uppförandekod).

Bakom Möbelfakta står den svenska bransch- och arbetsgivarorganistionen för trä- och möbelföretag, TMF.

Läs mer om Möbelfakta på www.mobelfakta.se

Produkten har lagts till